DỊCH VỤ CHỤP ẢNH CƯỚI & PHÓNG SỰ CƯỚI

Amory cung cấp 8 gói chụp ảnh cưới, 1 gói chụp lễ cưới truyền thống, 1 gói chụp phóng sự cưới

Giá chụp ảnh: 
Giá combo: 

8.900.000 vnđ
14.400.000 vnđ

Giá combo bao gồm: chụp ảnh + thuê váy cưới ngày cưới + thuê 1 áo dài ăn hỏi

Gói chụp ảnh cưới Hà Nội 1 bao gồm:

 • 01 điểm chụp
 • Thời gian: 6h – 12h hoặc 11h – 17h
 • 01 album Ultra HD 20x30cm hoặc 25×25 cm (20 trang)
 • 01 ảnh 60x90cm gỗ cao cấp + Khung MK
 • 01 ảnh 15x21cm gỗ cao cấp + Khung MK
 • 01 file video slideshow 
 • Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh chỉnh sửa
 • Trang điểm và làm tóc đi cùng thay đổi theo trang phục
 • 01 váy cưới chụp
 • 01 vest chụp
 • Hoa lụa cầm tay, phụ kiện

Lưu ý: 

 1. Báo giá trên chưa bao gồm chi phí đi lại, vé vào cửa điểm chụp, ăn nghỉ của ekip nếu có
 2. Ekip bao gồm 1 thợ chụp, 1 thợ phụ, 1 thợ trang điểm
 3. Quý khách nên đi kèm tối đa 1 người thân, bạn bè
 4. Amory sẽ chuẩn bị voan, hoa lụa cầm tay, phụ kiện cài tóc. Các phụ kiện khác khách hàng vui lòng tự chuẩn bị

Giá chụp ảnh: 
Giá combo: 

9.500.000 vnđ
15.000.000 vnđ

Giá combo bao gồm: chụp ảnh + thuê váy cưới ngày cưới + thuê 1 áo dài ăn hỏi

Gói chụp ảnh cưới Hà Nội 2 bao gồm:

 • 02 điểm chụp
 • Thời gian: 6h – 12h hoặc 11h – 17h
 • 01 album Ultra HD 20x30cm hoặc 25×25 cm (20 trang)
 • 01 ảnh 60x90cm gỗ cao cấp + Khung MK
 • 01 ảnh 15x21cm gỗ cao cấp + Khung MK
 • 01 file video slideshow 
 • Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh chỉnh sửa
 • Trang điểm và làm tóc đi cùng thay đổi theo trang phục
 • 02 váy cưới chụp
 • 02 vest chụp
 • Hoa lụa cầm tay, phụ kiện

Lưu ý: 

 1. Báo giá trên chưa bao gồm chi phí đi lại, vé vào cửa điểm chụp, ăn nghỉ của ekip nếu có
 2. Ekip bao gồm 1 thợ chụp, 1 thợ phụ, 1 thợ trang điểm
 3. Quý khách nên đi kèm tối đa 1 người thân, bạn bè
 4. Amory sẽ chuẩn bị voan, hoa lụa cầm tay, phụ kiện cài tóc. Các phụ kiện khác khách hàng vui lòng tự chuẩn bị

Giá chụp ảnh: 
Giá combo: 

12.500.000 vnđ
18.000.000 vnđ

Giá combo bao gồm: chụp ảnh + thuê váy cưới ngày cưới + thuê 1 áo dài ăn hỏi

Gói chụp ảnh cưới Hà Nội 3 bao gồm:

 • 03 điểm chụp
 • Thời gian: 6h – 17h
 • 01 album Ultra HD 25x35cm hoặc 30x30cm (30 trang)
 • 02 ảnh 60x90cm gỗ cao cấp + Khung MK
 • 02 ảnh 15x21cm gỗ cao cấp + Khung MK
 • 01 file video slideshow 
 • Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh chỉnh sửa
 • Trang điểm và làm tóc đi cùng thay đổi theo trang phục
 • 03 váy cưới chup
 • 02 vest chup
 • Hoa lụa cầm tay, phụ kiện

Lưu ý: 

 1. Báo giá trên chưa bao gồm chi phí đi lại, vé vào cửa điểm chụp, ăn nghỉ của ekip nếu có
 2. Ekip bao gồm 1 thợ chụp, 1 thợ phụ, 1 thợ trang điểm
 3. Quý khách nên đi kèm tối đa 1 người thân, bạn bè
 4. Amory sẽ chuẩn bị voan, hoa lụa cầm tay, phụ kiện cài tóc. Các phụ kiện khác khách hàng vui lòng tự chuẩn bị

Giá chụp ảnh: 

26.900.000 vnđ

Gói chụp ảnh cưới Hà Nội Premium bao gồm:

 • 01 gói thuê váy cưới cao cấp trong 3 ngày
 • 01 gói thuê áo dài đôi cao cấp trong 3 ngày
 • Xe di chuyển trong ngày chụp
 • 03 điểm chụp
 • Thời gian: 6h – 17h
 • 01 album Ultra HD 25x35cm hoặc 30x30cm (30 trang)
 • 02 ảnh 60x90cm Mica HD + Khung HQ
 • 02 ảnh 15x21cm Mica + Khung MK
 • 01 file video slideshow 
 • Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh chỉnh sửa
 • Trang điểm và làm tóc đi cùng thay đổi theo trang phục
 • 03 váy cưới chup
 • 03 vest chup
 • Hoa tươi cầm tay, phụ kiện

Lưu ý: 

 1. Báo giá trên chưa bao gồm chi phí đi lại, vé vào cửa điểm chụp, ăn nghỉ của ekip nếu có
 2. Ekip bao gồm 1 thợ chụp, 1 thợ phụ, 1 thợ trang điểm
 3. Quý khách nên đi kèm tối đa 1 người thân, bạn bè
 4. Amory sẽ chuẩn bị voan, hoa tươi cầm tay, phụ kiện cài tóc. Các phụ kiện khác khách hàng vui lòng tự chuẩn bị

Giá chụp ảnh: 
Giá combo: 

14.900.000 vnđ
20.400.000 vnđ

Giá combo bao gồm: chụp ảnh + thuê váy cưới ngày cưới + thuê 1 áo dài ăn hỏi

Gói chụp ảnh cưới Ba Vì – Flamingo – Tam Đảo – Ninh Bình (Khách hàng chọn 1 trong 4 địa điểm) bao gồm:

 • Thời gian: 6h – 17h
 • 01 album Ultra HD 20x30cm hoặc 25x25cm (30 trang)
 • 02 ảnh 60x90cm gỗ cao cấp + Khung MK
 • 02 ảnh 15x21cm gỗ cao cấp + Khung MK
 • 01 file video slideshow 
 • Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh chỉnh sửa
 • Trang điểm và làm tóc đi cùng thay đổi theo trang phục
 • 03 váy cưới chup
 • 03 vest chup
 • Hoa lụa cầm tay, phụ kiện

Lưu ý: 

 1. Báo giá trên chưa bao gồm chi phí đi lại, vé vào cửa điểm chụp, ăn nghỉ của ekip nếu có
 2. Ekip bao gồm 1 thợ chụp, 1 thợ phụ, 1 thợ trang điểm
 3. Quý khách nên đi kèm tối đa 1 người thân, bạn bè
 4. Amory sẽ chuẩn bị voan, hoa lụa cầm tay, phụ kiện cài tóc. Các phụ kiện khác khách hàng vui lòng tự chuẩn bị

Giá chụp ảnh: 
Giá combo: 

16.900.000 vnđ
22.400.000 vnđ

Giá combo bao gồm: chụp ảnh + thuê váy cưới ngày cưới + thuê 1 áo dài ăn hỏi

Gói chụp ảnh cưới Hạ Long – Mộc Châu (Khách hàng chọn 1 trong 2 địa điểm) bao gồm:

 • Thời gian: 6h – 17h
 • 01 album Ultra HD 20x30cm hoặc 25x25cm (30 trang)
 • 02 ảnh 60x90cm gỗ cao cấp + Khung MK
 • 02 ảnh 15x21cm gỗ cao cấp + Khung MK
 • 01 file video slideshow 
 • Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh chỉnh sửa
 • Trang điểm và làm tóc đi cùng thay đổi theo trang phục
 • 03 váy cưới chup
 • 03 vest chup
 • Hoa lụa cầm tay, phụ kiện

Lưu ý: 

 1. Báo giá trên chưa bao gồm chi phí đi lại, vé vào cửa điểm chụp, ăn nghỉ của ekip nếu có
 2. Ekip bao gồm 1 thợ chụp, 1 thợ phụ, 1 thợ trang điểm
 3. Quý khách nên đi kèm tối đa 1 người thân, bạn bè
 4. Amory sẽ chuẩn bị voan, hoa lụa cầm tay, phụ kiện cài tóc. Các phụ kiện khác khách hàng vui lòng tự chuẩn bị

Giá chụp ảnh: 
Giá combo: 

18.500.000 vnđ
24.000.000 vnđ

Giá combo bao gồm: chụp ảnh + thuê váy cưới ngày cưới + thuê 1 áo dài ăn hỏi

Gói chụp ảnh cưới Sapa – Quan Lạn – Cô Tô bao gồm:

 • Thời gian: 2 ngày
 • 01 album Ultra HD 20x30cm hoặc 25x25cm (40 trang)
 • 02 ảnh 60x90cm gỗ cao cấp + Khung MK
 • 02 ảnh 15x21cm gỗ cao cấp + Khung MK
 • 01 file video slideshow 
 • Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh chỉnh sửa
 • Trang điểm và làm tóc đi cùng thay đổi theo trang phục
 • 03 váy cưới chup
 • 03 vest chup
 • Hoa lụa cầm tay, phụ kiện

Lưu ý: 

 1. Báo giá trên chưa bao gồm chi phí đi lại, vé vào cửa điểm chụp, ăn nghỉ của ekip
 2. Ekip bao gồm 1 thợ chụp, 1 thợ phụ, 1 thợ trang điểm
 3. Quý khách nên đi kèm tối đa 1 người thân, bạn bè
 4. Amory sẽ chuẩn bị voan, hoa lụa cầm tay, phụ kiện cài tóc. Các phụ kiện khác khách hàng vui lòng tự chuẩn bị

Giá chụp ảnh: 
Giá combo: 

19.500.000 vnđ
25.000.000 vnđ

Giá combo bao gồm: chụp ảnh + thuê váy cưới ngày cưới + thuê 1 áo dài ăn hỏi

Gói chụp ảnh cưới Miền Trung bao gồm:

 • Thời gian: 2 ngày
 • 01 album Ultra HD 20x30cm hoặc 25x25cm (40 trang)
 • 02 ảnh 60x90cm gỗ cao cấp + Khung MK
 • 02 ảnh 15x21cm gỗ cao cấp + Khung MK
 • 01 file video slideshow 
 • Toàn bộ file ảnh gốc + ảnh chỉnh sửa
 • Trang điểm và làm tóc đi cùng thay đổi theo trang phục
 • 03 váy cưới chup
 • 03 vest chup
 • Hoa lụa cầm tay, phụ kiện

Lưu ý: 

 1. Báo giá trên chưa bao gồm chi phí đi lại, vé vào cửa điểm chụp, ăn nghỉ của ekip nếu có
 2. Ekip bao gồm 1 thợ chụp, 1 thợ phụ, 1 thợ trang điểm
 3. Quý khách nên đi kèm tối đa 1 người thân, bạn bè
 4. Amory sẽ chuẩn bị voan, hoa lụa cầm tay, phụ kiện cài tóc. Các phụ kiện khác khách hàng vui lòng tự chuẩn bị

Chi phí

 – 01 buổi (buổi ăn hỏi hoặc ngày cưới): 3.500.000 vnđ
 – 02 ngày (1 ngày ăn hỏi + 1 ngày cưới): 4.500.000 vnđ

Gói chụp ảnh Lễ Cưới Truyền Thống bao gồm:

 • 50 ảnh chỉnh sửa – với gói 01 buổi
 • 100 ảnh chỉnh sửa – với gói 02 ngày
 • 01 máy chụp
 • Thêm 01 máy chụp: 2.000.000 vnđ
 • Thêm 01 ngày chụp: 2.000.000 vnđ
 • Báo giá trên áp dụng cho lễ cưới tại Hà Nội <15km
  Lễ cưới ngoài Hà Nội: vui lòng liên hệ để nhận báo giá trực tiếp

Lưu ý: 

 1. Phát sinh thêm giờ: 200.000 vnđ/giờ/máy
 2. Đối với khách hàng ngoại tỉnh <150km: + 500.000 vnđ/máy
 3. Báo giá chưa bao gồm chi phí đi lại, ngủ nghỉ nếu có của ekip

Chi phí

 – 01 buổi (buổi ăn hỏi hoặc ngày cưới): 6.500.000 vnđ
 – 01 ngày (ăn hỏi và cưới cùng ngày): 8.500.000 vnđ

 – 02 ngày (1 ngày ăn hỏi + 1 ngày cưới): 10.500.000 vnđ

Gói chụp ảnh Phóng Sự Cưới bao gồm:

 • 50 ảnh chỉnh sửa – với gói 01 buổi
 • 100 ảnh chỉnh sửa – với gói 01 ngày và 02 ngày
 • 02 máy chụp
 • Thêm 01 máy chụp: 3.000.000 vnđ
 • Thêm 01 ngày chụp: 2.000.000 vnđ
 • Báo giá trên áp dụng cho lễ cưới tại Hà Nội <15km
  Lễ cưới ngoài Hà Nội: vui lòng liên hệ để nhận báo giá trực tiếp

Lưu ý: 

 1. Phát sinh thêm giờ: 500.000 vnđ/giờ/máy
 2. Đối với khách hàng ngoại tỉnh <150km: + 1.000.000 vnđ/máy
 3. Báo giá chưa bao gồm chi phí đi lại, ngủ nghỉ nếu có của ekip